Druki na papierze zwykłym
Druki w bloczkach 100 kartkowych
L.p.. Przeznaczenie Symbol druku
1 Lista obecności A4 K30
2 Delegacja A5 K31
3 Wniosek o zaliczkę A6 K32
4 Rozliczenie zaliczki A6 K33
5 Zaświadczenie o zarobkach A6 K34
6 Karta wynagrodzeń pracownika A4 (karton) K35
7 Karta kontowa 3-kolumnowa A4 Pu-K-289 K36
8 Karta kontowo materiałowa A4 Pu-K-301 K37
9 Raport dzienny o stanie obecności A5 K42
10 Świadectwo pracy A4 K43
11 Karta kontowo - materiałowa K-311 A5 (karton twardy) K45
12 Dziennik przebitkowy materiałowy K 302 A3 K47
13 Dziennik przebitkowy 3-kolumnowy K 290 2/3 A3 K48
14 Wniosek o urlop Os 230 A6 K50
15 Plan urlopów wypoczynkowych A4 K51
16 Roczna karta ewidencji obecności w pracy A4 (karton) K52
17 Zaświadczenie o zarobkach A6 (druk dwustronny, karton) K53
18 Zlecenie na pracę w godz. nadliczbowych A6 K58
19 Karta drogowa SM 101 A5 K59
20 Karta drogowa SM 102 A4 K60
21 Upoważnienie do wystawiania faktur VAT A6 K61
22 Raport dzienny pracy sprzętu A5 K67
23 Wezwanie do uzgodnienia kont A5 K69
24 Wezwanie do uzgodnienia kont A5 K70
25 Karta wydatków A4 K71
26 Karta wynagrodzeń pracownika dla jednostek budżetowych A4 K72
27 Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej A6 K73
28 Indywidualna karta czasu pracy pracownika 225/a (pionowa) A4 K74
29 Indywidualna karta czasu pracy pracownika 225/b (pozioma) A4 K75
30 Raport obrotu A4 K76
31 Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie A4 K80
32 Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika A4 K81
33 Oświadczenie A5 K82
34 Umowa o współodpowiedzialności materialnej A4 K83
35 PK – polecenie księgowania A4 K84
36 Roczna karta ewidencji obecności w pracy A5 (karton) K85
37 Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy A4 K87
38 Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy A4 K88
39 Karta składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne A4 (karton) K92
40 Rachunek do umowy na korzystanie z samochodu prywatnegodo celów służbowych A6 K97
41 Polecenie księgowania A5 K98
42 Zwrotne potwierdzenie odbioru A6 K100
43 Deklaracja wartości celnej A4 DWC K103
44 Deklaracja wartości celnej A4 DWC bis K104
45 Deklaracja przystąpienia do PKZP A6 K105
46 Wniosek o udzielenie pożyczki A5 K106
47 Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach A5 K107
48 Tabela amortyzacyjna środków trwałych A3 K108
49 Karta obiegowa A4 K109
50 Delegacja zagraniczna A5 K120
51 Miesięczna ewidencja czasu pracy A4 K128
52 Rejestr sprzedaży z kas fiskalnych rejestrujących 1/3 A2 K137
53 Karta pracy A5 K139
54 Dzienne zestawienie sprzedaży VAT A6 pełne K140
55 Dzienne zestawienie sprzedaży udokumentowanej A6 do księgi K141
56 Karta urlopowa A6 K145
57 Karta drogowa A5 numerowana K148
58 Ewidencja czasu pracy kierowcy A4 K150
59 Imienna karta przychodów pracownika A4 karton K151
60 Protokół odbioru wyk. robót (budowlano-remontowych) A4 K163
61 Karta książki PU B-170 K167
62 Kartoteka magazynowa (karton miękki) A5 PU-GM-130 M23
63 Kartoteka magazynowa (karton twardy) A5 PU-GM-130 M24
64 Wywieszka magazynowa A6 (karton) PU-GM-131 M25
65 Zestawienie zbiorcze spisów z natury A3 M26
66 Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych 2/3 A3 M27
67 Zmiana miejsca użytkowania A6 M28
68 Karta ewidencji wyposażenia A5 (karton) M35
69 Karta ewidencji odpadu A4 (karton) M42
70 Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych A4 (karton) M43
71 LT – likwidacja środka trwałego A6 M48
72 OT – przyjęcie środka trwałego A6 M49
73 Karta ewidencji odpadu A4 M50
74 Dowód wewnętrzny A6 P6
75 Dzienne zestawienie sprzedaży ryczałt A6 P9
76 Kosztorys budowlany A4 P15
77 Ewidencja przebiegu pojazdu dla celów służbowych A5 P19