Gospodarka materiałowo-magazynowa - Druki na papierze samokopiującym
Druki w bloczkach 100 kartkowych
L.p.. Przeznaczenie Symbol druku
1 WZ A4 M1
2 WZ duży 1/3 A3 M2
3 WZ mały 1/3 A4 M3
4 PZ duży 1/3 A3 M4
5 PZ mały 1/3 A4 M5
6 Zamówienie A4 M6
7 Zamówienie 2/3 A4 M7
8 RW 7 poz. A5 M8
9 RW 1 poz. małe 1/4 A4 M9
10 RW 1 poz. duże 1/3 A4 M10
11 MP A5 M12
12 MW A5 M13
13 PW 1 poz. 1/3 A4 M14
14 ZW - Zwrot materiału 1/3 A4 M15
15 MM A5 M16
16 OT – Przyjęcie środka trwałego A5 M17
17 Dowód wydania - przesunięcia zwrotu A5 M18
18 Dowód dostawy A6 M19
19 Dowód dostawy 1/3 A4 M20
20 Dowód dostawy A5 M21
21 List przewozowy A4 M22
22 Arkusz spisu z natury A4 M30
23 Zlecenie 3/4 A5 M31
24 MM 1 poz. 1/3 A4 M32
25 Zgłoszenie reklamacyjne A4 M33
26 MM 5 poz. 1/3 A4 M34
27 RW 5 poz. 1/3 A4 M36
28 Dowód dostawy A4 M37
29 PZ A4 M38
30 LT – Likwidacja środka trwałego A5 M39
31 PT – Przemieszczenie środka trwałego A5 M40
32 ZW- Zwrot materiału A5 M41
33 Karta przekazania odpadu A4 M44
34 Karta przekazania odpadu A5 M45
35 TP – Towary powracające A4 1+2 M46
36 Arkusz spisu z natury z podwójną wyceną A4 M47
37 Zamówienie ogólne A5 1+1 M51
38 Formularz przyjęcia odpadów metali A5 M52