Kadry, Płace, Księgowość - Druki na papierze samokopiującym
Druki w bloczkach 100 kartkowych
L.p.. Przeznaczenie Symbol druku
1 KP K1
2 KW K2
3 Raport kasowy A4 K7
4 Raport kasowy A5 K8
5 Polecenie księgowania A5 K9
6 Zestawienie wpłat 1/2 A4 K10
7 Wezwanie do zapłaty K11
8 Nota księgowa 1/3 A4 K12
9 Upomnienie A6 K13
10 BNM obciążeniowa K14
11 BNM uznaniowa K15
12 BNM składana K16
13 BZDU (długi) K17
14 BZDO (długi) K18
15 BZDU (krótki) K19
16 BZDO (krótki) K20
17 Dowód przekazania bankowi czeku K21
18 Zbiorcze polecenie przelewu K22
19 Umowa-Zlecenie A4 K23
20 Umowa o pracę A4 K24
21 Umowa o dzieło A4 K25
22 Upoważnienie A6 K26
23 Lista płac A3 uniwersalna K27
24 Bankowa asygnata wypłaty A6 K38
25 Zestawienie wypłat A6 K39
26 Zestawienie wpłat A6 K40
27 Zestawienie wypłat 1/2 A4 K41
28 Zmiana kwoty wynagrodzenia A6 K46
29 Karta urlopowa Os 330 A6 K49
30 Lista płac indywidualna A5 K54
31 Kwitariusz przychodowy A5 (60 kartek) K56
32 Kwitariusz przychodowy A4 (30 kartek) K57
33 Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia A5 K62
34 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem A5 K63
35 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia A5 K63
36 Wypowiedzenie warunków umowy o pracę A5 K65
37 Awans pieniężny A6 K68
38 Oświadczenie o odpowiedzialności karnej A5 K77
39 Przepustka materiałowa 3/4 A5 K78
40 Korespondentka wewnętrzna A5 K79
41 Lista płac 1/2 A2 dla jednostek budżetowych K86
42 Wezwanie do uzgodnienia sald A5 K91
43 Protokół ustalenia okolicz. i przyczyn wypadku przy pracy A4 K94
44 Przepustka wstępu jednorazowa Nr A6 K96
45 Lista wynagrodzeń/płac 1/2 A3 K115
46 Lista wynagrodzeń/płac 1/2 A2 K116
47 Świadectwo przekroczenia granicy T.C. 10 A5 K123
48 Zaświadczenie o zarobkach A6 K129
49 Świadectwo pracy A4 K130
50 Umowa zlecenie A5 1+1 K136
51 Umowa o pracę A4 1+1 K138
52 Polecenie księgowania A4 1+1 K142
53 Nota księgowa A5 1+1 K143
54 Wezwanie do uzgodnienia kont A5 1+1 K144
55 Upoważnienie do wystawiania faktur VAT 1/3 A4 1+1 K146
56 Indywidualna lista płac 1/3 A3 1+1 K147
57 Statystyczna karta wypadku przy pracy A4 K164
58 Kosztorys budowlany A4 P16