Książki i rejestry
L.p.. Przeznaczenie Symbol druku
1 Zestawienie obrotów i sald A4 (książeczka) K89
2 Zestawienie obrotów i sald 2/3 A4 (książeczka) K90
3 Podatkowa księga przychodów i rozchodów A4 P1
4 Ewidencja przychodów dla ryczałtowców A5 P2
5 Ewidencja zakupów VAT A4 P3
6 Ewidencja sprzedaży VAT A4 P4
7 Ewidencja przebiegu pojazdów A5 P5
8 Ewidencja środków trwałych A4 P7
9 Ewidencja wyposażenia A5 P8
10 Ewidencja wyjść w godzinach służbowych P10
11 Dziennik budowy DB1 dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i gospodarczych P11
12 Dziennik budowy DB2 dla obiektów budowlanych P12
13 Dziennik budowy DB2a (dodatkowa) dla obiektów budowlanych P13
14 Dziennik budowy DB3 dla bardzo małych obiektów budowlanych P14
15 Dziennik korespondencyjny (100 kartek) P17
16 Ewidencja sprzedaży A5 P18
17 Książka kontroli sanitarnej P20
18 Pracownicza książeczka zdrowia A6 P21
19 Książka obiektu budowlanego A4 P22
20 Książka druków ścisłego zarachowania A4 P23
21 Ewidencja przychodów podatników zryczałtowanego podatku dochodowego A4 (20 kartek) P24
22 Karta wzorów podpisów A5 P25
23 Dziennik korespondencyjny (100 kartek) w twardej oprawie P26
24 Rejestr opłaty skarbowej A5 P28
25 Podatkowa księga przychodów i rozchodów dla rolników A4 P29
26 Ewidencja środków trwałych A5 P30
27 Księga inwentarzowa A4
P31
28 Księga główna handlowa A3 P32
29 Podatkowa księga przychodów i rozchodów A4 (48 kartek + wkładka) P33
30 Pocztowa książka nadawcza A5 (s) P34
31 Ewidencja zakupów VAT A5 P35
32 Podatkowa księga przychodów i rozchodów A5 pozioma P36
33 Ewidencja sprzedaży VAT A5 pozioma P37
34 Ewidencja zakupu i kosztów A4 P38
35 Ewidencja korekt zakupu i kosztów VAT A5 P39
36 Podatkowa księga przychodów i rozchodów A4 komputerowa P40
37 Ewidencja korekt sprzedaży VAT A5 P41
38 Karty przychodów pracowników A5 P42
39 Ewidencja towarów przyjętych w komis A5 P43
40 Ewidencja pracowników A5 P44
41 Karta przychodów pracowników A4 P45
42 Podatkowa księga przychodów i rozchodów A4 pionowa P46
43 Ewidencja przychodów A4 P47
44 Ewidencja sprzedaży VAT A4 pionowa P48
45 Ewidencja zakupów VAT A4 pionowa P49
46 Książka zameldowań A4 P50
47 Rejestr podatku od czynności cywilnoprawnych A5 P51
48 Ewidencja środków trwałych A4 pionowa P52
49 Ewidencja sprzedaży dla podatników prowadzących Podatkową księgę przychodów i rozchodów A4 P53
50 Ewidencja przebiegu pojazdu samochodowego A4 P55
51 Rejestr wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - UE A4 (oraz podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia) P56
52 Rejestr wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - UE A4 Książka kontroli przedsiębiorcy A4 P57
53 Książka kontroli przedsiębiorcy A4 P58