Obrót towarowy - Druki na papierze samokopiującym
Druki w bloczkach 100 kartkowych
L.p. Przeznaczenie Symbol druku
1 Faktura VAT 2/3 A5 netto F1
2 Faktura VAT A5 uniwersalna F2
3 Faktura VAT 2/3 A4 uniwersalna F3
4 Faktura VAT A4 uniwersalna F4
5 Faktura VAT A4 pozioma uniwersalna F5
6 Faktura VAT A5 netto uniwersalna F6
7 Faktura VAT 2/3 A4 netto uniwersalna F7
8 Faktura VAT A4 netto uniwersalna F8
9 Faktura VAT A5 netto F9
10 Faktura VAT 2/3 A4 netto F10
11 Faktura VAT A4 netto F11
12 Faktura VAT A5 brutto uniwersalna F12
13 Faktura VAT 2/3 A4 brutto uniwersalna F13
14 Faktura VAT A4 brutto uniwersalna 14
15 Faktura VAT A5 brutto 15
16 Faktura VAT 2/3 A4 brutto 16
17 Faktura VAT A4 brutto 17
18 Faktura VAT A5 1+1 uniwersalna 18
19 Faktura VAT 2/3 A4 1+1 uniwersalna 19
20 Faktura VAT A4 1+1 uniwersalna 20
21 Faktura VAT 2/3 A4 1+2 uniwersalna 21
22 Faktura VAT A4 1+2 uniwersalna 22
23 Faktura VAT korekta 2/3 A4 uniwersalna 23
24 Faktura VAT korekta A4 uniwersalna 24
25 Faktura VAT J1 A4 korygująca z różnicą do korekty 25
26 Faktura VAT J2 A4 korygująca 26
27 Faktura VAT wewnętrzna A4 27
28 Faktura VAT celna 210x250 mm 28
29 Faktura VAT RR A5 29
30 Faktura VAT RR 2/3 A4 30
31 Faktura korekta VAT RR A4 31
32 Faktura VAT A5 1+2 uniwersalna 32
33 Faktura VAT A5 uniwersalna pionowa 33
34 Faktura VAT A5 1+1 korekta 34
35 Faktura VAT-MP A5 uniwersalna wyst. przez małych podat. 35
36 Faktura VAT-MP 2/3 A4 uniwers. wyst. przez małych podat. 36
37 Faktura VAT-MP A4 uniwersalna wyst. przez małych podat. 37
38 Faktura VAT marża A5 uniwersalna F38
39 Faktura VAT A5 uniwersalna (dla dostaw w kraju i UE) F2UE
40 Faktura VAT 2/3 A4 uniwersalna (dla dostaw w kraju i UE) F3UE
41 Faktura VAT A4 uniwersalna (dla dostaw w kraju i UE) F4UE
42 Faktura VAT A4 wewnętrzna UE F5UE
43 Dowód sprzedaży mały R1
44 Dowód sprzedaży A7 R2
45 Dowód sprzedaży 3/4 A6 R3
46 Dowód sprzedaży wartości dewizowych A7 R4
47 Rachunek dla konsumenta A7 R5
48 Rachunek Taxi A6 R6
49 Rachunek zwykły A6 R7
50 Rachunek zwykły 3/4 A5 R8
51 Rachunek zwykły A5 R9
52 Rachunek zwykły A4 R10
53 Rachunek za usługi A5 R11
54 Bloczek kelnerski 1/3 A4 R12
55 CMR A4 składany 4 kolory / 1+3 R28
56 CMR A4 składany 4 kolory / 1+4 R29
57 Nota korygująca VAT A5 R30
58 Dowód wewnętrzny A5 R31
59 Rachunek zwykły A5 dla zwolnionych z podatku VAT R32
60 Rachunek zwykły A6 dla zwolnionych z podatku VAT R33
61 Rachunek zwykły dla zwolnionych z podatku VAT A5 1+1 R34
62 Rachunek – dowód przyjęcia pojazdu na parking A7 R35
63 Dowód wewnętrzny A5 1+1 R36
64 Dowód wewnętrzny A6 1+1 R37
65 Rachunek zwykły dla zwolnionych z podatku VAT 2/3 A4 1+1 R38
66 Zwrot VAT dla podróżnych A4 K99