21. Akty nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli, zaświadczenia
Symbol Przeznaczenie Format
  Zaświadczenie o zdaniu egzaminu A4 (1 str.)
  Zaświadczenie o akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej A4 (1 str.)
  Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (art. 9b ust. 4 ustawy) A4 (1 str.)
  Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (art. 9b ust. 4 ustawy) A4 (1 str.)
  Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (art. 9a ust. 4 oraz art. 9b ustawy) A4 (1 str.)
zał. nr 4 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (art. 9a ust. 3 oraz art. 9b ust. 4 ustawy) A4 (1 str.)
zał. nr 5 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (art. 9a ust. 3 oraz art. 9b ust. 4 ustawy) A4 (1 str.)
zał. nr 6 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (art. 9a ust. 5 oraz art. 9b ust. 4 ustawy) A4 (1 str.)
zał. nr 7 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (art. 9b ust. 4 ustawy)
A4 (1 str.)
zał. nr 8 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (art. 124 ustawy)
A4 (1 str.)
RZSA rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela* A4 (100 kartek)
  książka uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczycieli
A4 (200 kartek) tw.opr.