Druki uzupełniające – biblioteczne
Symbol Przeznaczenie Format
PUB 143/144 karta katalogowa opak 100 szt.
PUb 170 karta książki opak 100 szt.
- karta czytelnika opak 100 szt.
- księga inwent. księgozbioru (karton) A4
- rejestr ubytków biblioteki A4
PU-B-162 załącznik do protokołu skontrum PU-B-162 -
- księga inwent. księgozbioru (tw. op.) 100k. A4
- księga inwent. księgozbioru (tw. op.) 200k.  
PU-B 171 arkusz kontroli PU-B-171 A3
B-121a rejestr przybytków A4
B-125 protokół komji B-125 A4
B-173 upomnienie B-173 (karton) A6
B-181 rewers wypożyczeń B-181 A6 bloczek 100 k. A6
PU-B-191 karta biblioteczna PU-B-191 (karton) A7
PU-B-192 karta biblioteczna PU-B-192 (karton) A7
PU-B-111 karta akcesyjna dziennika PU-B-111 (karton) A6
PU-B-112 karta akcesyjna tygodnika PU-B-112 (karton) A6
PU-B-113 karta akcesyjna dwutygodnika PUB-113 (karton) A6
PU-B-114 karta akcesyjna miesięcznika PU-B-114 (karton) A6
PU-B-115 karta akcesyjna dwumiesięcznika PU-B-115 (karton) A6
PU-B-116 karta akcesyjna kwartalnika PU-B-116 (karton) A6
PUB-180 kontrola wypożyczeń 2/3 A4
- kieszonka do karty książki A7