14. Indeksy
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/31/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych A6 opr. miękka
MEN-l/32/2 dla słuchaczy szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia A6 opr. miękka