Dyplomy dla kolegiów i nauczycieli
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-ll/97 dla absolwentów zakładów niepub. posiadających uprawnienia kolegiów pub. A6 (2 str.)
MEN-II/97a egzemplarz do akt, jak wyżej A6 (2 str.)
MEN-ll/102 dla absolwentów zakładów niepub. posiadających uprawnienia kolegiów pub. A6 (2 str.)
MEN-ll/102a egzemplarz do akt, jak wyżej A6 (2 str.)
MEN-ll/128 dla absolwentów kolegiów nauczycielskich – publicznych A6 (2 str.)
MEN/128a egzemplarz do akt, jak wyżej A6 (2 str.)
MEN-ll/129 dla absolwentów nauczycielskich kolegiów języków obcych – publicznych A6 (2 str.)
MEN-ll/129a egzemplarz do akt, jak wyżej A6 (2 str.)
Legitymacje
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-ll/183 dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich A7
Indeksy dla słuchaczy kolegiów
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-ll/173 dla słuchaczy kolegiów A6