Księgi, książki, rejestry, dzienniki
L.p. Przeznaczenie Format
1 książka kontroli (tw. opr.) A4/96 k.
2 książka protokołów Rady Pedagogicznej (tw. opr.) A4/200 k.
3 księga uchwał Rady Pedagogicznej A4/200 k.
4 książka przych. i rozchodów Rady Rodziców (tw. opr.) -
6 księga absolwentów (tw. opr.) A4
7 księga absolwentów szkoły zawodowej (tw. op.) A4
8 księga druków ścisłego zarachowania (opr. kart.) A4
9 księga inwentarzowa (tw. op.) A4
10 księga inwentarzowa (opr. kart) A4
11 księga wychowanków (tw. op.) A4
12 złota księga (tw. opr.) A4/120 k.
13 złota księga (tw. opr.) A3/120 k
14 księga pamiątkowa A4/120 k.
15 księga pamiątkowa A3/120 k
16 kronika (tw. opr.) A4/120 k.
17 kronika (tw. opr.) A3/120 k.
18 szkolny rejestr rozrachunku świadectw (opr. kart) A4
19 rejestr wydanych indeksów (tw. opr.) A4/96 k.
20 rejestr wydanych zaświadczeń (tw. opr.) A4/96 k.
21 rejestr wydanych legitymacji (tw. opr.) A4/96 k.
22 rejestr nieobecności w pracy (tw. opr.) A4/96 k.
23 rejestr wydanych świadectw (tw. op.) A4/96 k.
24 dziennik ewid. wykonanych dokumentów (opr. kart) – PUWKT-102/80 A4
25 księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego A4
26 dziennik praktycznej nauki zawodu A5
27 dziennik praktyki zawodowej A5
28 zeszyt zajęć praktycznych A5
29 dziennik nauczyciela W-F A5
30 dziennik korespondencyjny, twarda oprawa A4/100 k.
A4/196 k.
A4/300 k.
31 rejestr przesyłek wpływających A4
32 rejestr przesyłek wychodzących A4
33 księga zarządzeń A4/96 k.
34 księga zastępstw A4/200 k.
35 rejestr zatrudnionych nauczycieli (twarda oprawa) A4/96 k.
36 rejestr zatrudnionych pracowników A4/96 k.
38 ewidencja wyjść w godz. służbowych A4
39 księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu na tytuł mistrza A4/96 k.
40 księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu na tytuł zawodowy A4/96 k.
41 rejestr wydanych dyplomów zawodowych A4/96 k.
42 rejestr wydanych świadectw zawodowych A4/96 k.
43 rejestr skarg i wniosków A4/tw. opr.
44 rejestr wejść i wyjść A4/tw. opr.
45 rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczyciela A4/32 k.
47 księga zaleceń i uwag zakładowego państwowego inspektora pracy szt.
48 książka meldunkowa A4
49 ewidencja pracowników przeszkolonych w zakresie BHP (tw. opr.) A4
50 ewidencja szkoleń BHP A4
51 ewidencja ilościowa (tw. opr.) A4
52 księga kasowa (tw. opr.) A4/96 k.
53 książka protokołów rady rodziców (tw. opr.) A4
54 książka uchwał rady rodziców (tw. opr.) A4/200 k.
55 książka wydanych kluczy (tw. opr.) A4
56 rejestr upoważnień i pełnomocnictw (m. opr.) A4
57 szkolny rejestr druków ściesłego zarachowania (opr. karton) A4
58 rejestr szkoleń (m. opr.) A4
59 ewidencja wydanych zaświadczeń (tw. opr.) pozioma A4
60 rejestr delegacji (tw. opr.) A4
61 Dziennik zajęć - kwalifikacyjny kurs zawodowy A4
62 rejestr wyjść grupowych uczniów A4 (miękka oprawa)
63 rejestr młodocianych zobowiązanych do dokształcania w ośrodku doskonalenia zawodowego A4 (twarda oprawa)