15. Legitymacje szkolne
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/1 legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem uczniów szkół policealnych dla młodzieży
MEN-l/2  legitymacja szkolna dla uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych
MEN-I/3-N legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych dla młodzieży
MEN-l/4-N legitymacja szkolna niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych
MEN-l/5 legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
MI-I/2002 zaświadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych A7
OL  okładka foliowa na legitymację szkolną