1.Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/1/1 dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.)
MEN-I/3/1 dla uczniów klas IV, V i VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży A4 (2 str.)
MEN-I/4-w/1 jak wyżej z wyróżnieniem  A4 (2 str.)
MEN-l/5/1 dla klas VII oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych podstawowych dla dzieci  i młodzieży A4 (2 str.)
MEN-l/6/1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I-VII szkoły podstawowej A4 (2 str.)
2.Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/8/1 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.)
MEN-l/9-w/1 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zawierające znak graficzny PRK II – z wyróżnieniem A4  (2 str.)
MEN-l/10/1 dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, zawierające znak PRK II A4 (2 str.)
MEN-l/11/1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.)
3.       Świadectwa ukończenia gimnazjum
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/13b/2 dla słuchaczy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, zawierające znak graficzny PRK II A4 (2 str.)
4.       Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/18a/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży A4 (2 str.)
5.       Świadectwa szkolne promocyjne  branżowej szkoły I stopnia
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/23b/2 dla uczniów branżowej szkoły  I stopnia, będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum A4 (2 str.)
MEN-l/24b-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.)
MEN-l/23/2 dla uczniów branżowej szkoły  I stopnia A4 (2 str.)
MEN-l/24-w/2  jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.)
5a. Świadectwa ukończenia  branżowej szkoły I stopnia
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/25b/2 dla uczniów branżowej szkoły  I stopnia, będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum A4 (2 str.)
MEN-l/26b-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.)
MEN-l/25/2 dla uczniów branżowej szkoły  I stopnia A4 (2 str.)
MEN-l/26-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.)
6.       Świadectwa szkolne promocyjne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/28/2 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy A4 (2 str.)
7.       Świadectwa ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/29/2 dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy A4  (2 str.)
8.       Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/13/2  dla uczniów klas liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4  (2 str.)
MEN-l/14-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.)
MEN-l/21a/2 dla uczniów klas dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży A4  (2 str.)
MEN-l/21a-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem A4 (2 str.)
9.       Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/23a/2 dla uczniów dotychczasoweg 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz słuchaczy dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych A4 (2 str.)
MEN-l/23a-w/2 dla uczniów dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży z wyróżnieniem A4 (2 str.)
MEN-l/16/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych A4 (2 str.)
MEN-l/17-w/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży z wyróżnieniem A4 (2 str.)
10.   Świadectwa szkolne promocyjne technikum
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/28a/2 dla uczniów dotychczasowego 4-letniego technikum dla młodzieży 2x A4 (2-str.)
MEN-I/28a-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 2xA4 (2-str.)
MEN-l/19/2  dla uczniów technikum 2x A4  (2-str.)
MEN-I/20-w/2  jak wyżej z wyróżnieniem 2xA4 (2-str.)
11.   Świadectwa ukończenia technikum
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/28a/2 dla uczniów dotychczasowego 4-letniego technikum 2x A4 (2-str.)
MEN-l/28a-w2 jak wyżej z wyróżnieniem 2xA4 (2-str.)
MEN-l/21/2 dla uczniów technikum 2x A4 (2-str.)
MEN-l/22-w/2 jak wyżej z wyróżnieniem 2xA4 (2-str.)
12.   Świadectwa ukończenia szkoły policealnej
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/30/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży oraz słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych A4  (2 str.)