Świadectwa i dyplomy
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-77/09

świadectwo ukończeniu kursu kwalifikacyjnego

A4 (1 str.)
- świadectwo uzyskania tytułu zawodowego A4 (1 str.)
- dyplom uzyskania tytułu zawodowego mistrza A4 (1 str.)
MEN-ll/200 dotyczy postępowań kwalifik. na stopnie specjalizacji zawodowej nauczyciela (Dz.U. nr 140/2001, poz. 1579) A4 (1 str.)