Teczki ozdobne
Symbol Przeznaczenie Format
- teczka dyplomowa ze złoconym godłem RP do A4
- teczka dyplomowa bez nadruku do A4
- teczka dyplomowa z nadrukiem do A4
- teczka kartonowa z nadrukiem DYPLOM/biała do A4
- teczka kartonowa z nadrukiem DYPLOM/kolorowa do A4
- teczka kartonowa z nadrukiem ŚWIADECTWO/biała do A4
- teczka kartonowa z nadrukiem ŚWIADECTWO/kolorowa do A4
- teczka kartonowa z nadrukiem NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY/biała do A4
- teczka kartonowa z nadrukiem NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY/kolorowa do A4
  teczka kartonowa z nadrukiem Świadectwo Szkolne do A4