22.Zaświadczenia
Przeznaczenie Format
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (papier biały) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (gilosz zielony) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (gilosz zielony) + logo UE A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych (papier biały) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych (gilosz zielony) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (papier biały) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (gilosz zielony) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (papier biały) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (gilosz zielony) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych (papier biały) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych (gilosz zielony) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP (gilosz zielony) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP UE (gilosz zielony) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku A4
Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę A4
MEN/2019 Świadectwo ukończenia kursu wypoczynku kwalifikacyjnego A4 (2 str.)
MEN 77/03 Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego A4 (1 str.)
Świadectwo uzyskania tytułu zawodowego A4 (1 str.)