1.33. Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/53/2 dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego A5 (1 str.)
1.34. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/54/2 dla dzieci 5- i 6-letnich objętych wychowaniem przedszkolnym A4 (1 str.)
Zaświadczenia
Przeznaczenie Format
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (papier biały) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (gilosz zielony) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (gilosz zielony) + logo UE A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych (papier biały) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych (gilosz zielony) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (papier biały) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (gilosz zielony) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (papier biały) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (gilosz zielony) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych (papier biały) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych (gilosz zielony) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP (gilosz zielony) A4 100/op.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP UE (gilosz zielony) A4 100/op.