16. Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/73/2 dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego A5 (1 str.)
17. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
Symbol Przeznaczenie Format
MEN-l/74 dla dzieci 5- i 6-letnich objętych wychowaniem przedszkolnym A5 (1 str.)