Godła i flagi
L.p. Przeznaczenie Format
1 Flaga polski, rozm. 110 X 70 cm -
2 Flaga unii europejskiej, rozm. 125 X 75 cm -
3 Godło państwowe A4
4 Godło państwowe A3
5 Godło w oprawie:
- antyrama, pleksa
- antyrama, pleksa
- antyrama, szkło
- antyrama, szkło
- rama drewniana, pleksa
- rama drewniana, pleksa
- rama drewniana, szkło
- rama drewniana, szkło

A3
A4
A3
A4
A3
A4
A3
A4
6 Godło RP emaliowane, na zewn. budynków, elipsa 50 x 40
7 Tablica urzędowa, metalowa, malowana piecowo wymiar 70 x 42,5
- płaska
- wypukła

szt.
szt.