Chemia i fizyka 70 x 100
L.p. Nazwa  
1 Układ okresowy pierwiastków
2 Skala elektroujemności według Paulinga
3 Tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli
4 Wiązania chemiczne
5 Kwasy nieorganiczne (beztlenowe)
6 Budowa materii
7 Jednostki układu SI
8 Jednostki miar – przeliczanie
9 Zasady dynamiki
10 Maszyny proste