Galeria wielkich Polaków 50 x 70

PORTRETY
L.p. Nazwa  
1 Chopin Fryderyk
2 Conrad-Korzeniowski Joseph
3 Herbert Zbigniew
4 Kochanowski Jan
5 Konopnicka Maria
6 Kopernik Mikołaj
7 Krasicki Ignacy
8 Krasiński Zygmunt
9 Kraszewski Józef Ignacy
10 Kościuszko Tadeusz
11 Matejko Jan
12 Mickiewicz Adam
13 Miłosz Czesław
14 Moniuszko Stanisław
15 Norwid Cyprian Kamil
16 Orzeszkowa Eiiza
17 Paderewski Ignacy Jan
18 Piłsudski Józef
19 Prus Bolesław
20 Rej Mikołaj
21 Reymont Władysław
22 Sienkiewicz Henryk
23 Skłodowska-Curie Maria
24 Słowacki Juliusz
25 Staszic Stanisław
26 Szymborska Wiesława
27 Wieniawski Henryk
28 Wojtyła Karol – Jan Paweł II
29 Wyspiański Stanisław
30 Wyszyński Stefan – Kardynał
31 Wybicki Józef
32 Żeromski Stefan