Matematyka 70 x 100
L.p. Nazwa  
1 Podstawowe symbole matematyczne
2 Zbiory – pojęcia i definicje
3 Działania na liczbach i wyrażeniach
4 Procent prosty i składany
5 Potęgowanie i pierwiastkowanie
6 Wzory skróconego mnożenia, trójkąt Pascala
7 Funkcje i jej właściwości
8 Funkcja liniowa
9 Właściwości funkcji liniowej
10 Funkcje trygonometryczne
11 Właściwości funkcji trygonometrycznych, zmiennej rzeczywistej
12 Rodzaje kątów płaskich
13 Trójkąty
14 Czworokąty
15 Okrąg koło
16 Pola i obwody figur płaskich
17 Pola i objętości figur przestrzennych
18 Graniastosłupy
19 Ostrosłupy
20 Wielościany foremne
21 Bryły obrotowe